Štvrtok 21 02 2019
MENINY OSLAVUJE : Eleonóra
ZAJTRA : Etela
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
ANKETA ZLATÝ ÁMOS
Hlasujte v ankete Zlatá Ámos
Pre viac informácii kliknite SEM

 

Na tejto stránke sú v plnom znení uvedené niektoré často používané zákony, smernice, vyhlášky, školské vzdelávacie programy a dôležité podkladové materiály potrebné pre vedenie školy, zamestnancov a žiakov.

V časti Dôležité zákony - do vašej pozornosti sú uvedené len názvy dôležitých zákonov, ktoré v prípade potreby odporúčame  vyhľadať na príslušných webových stránkach, ktoré zverejňujú úplne znenia zákonov.

 

Upozornenie:
Pre otvorenie príslušného súboru vo formáte pdf je potrebné mať na Vašom počítači nainštalovaný program ACROBAT READER, pre otvorenie súboru príslušného textového súboru s koncovkou doc program MS WORD. Niektoré internetové prehliadače novších verzií umožňujú otvorenie uvedených súborov v novej záložke.

Dôležité zákony - do vašej pozornosti

Zákon

Zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 462/2008 Z. z., 37/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 37/2011 Z. z.)

Zákon č. 596/2003 Z. z.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v znení č. 365/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 5/2005 Z. z., 475/2005 Z. z., 279/2006 Z. z., 689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 214/2009 Z. z., 38/2011 Z. z.)

Zákon č. 317/2009 Z. z.
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 597/2003 Z. z.
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
(v znení č. 523/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 689/2006 Z. z., 245/2008 Z. z., 462/2008 Z. z., 179/2009 Z. z., 184/2009  Z. z., 38/2011 Z. z.)
NÁZOV ZÁKONA / VYHLÁŠKY / DOPLNKY
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
Novela vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Novela vyhlášky č. 231/2009 Z. z.o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
Novela vyhlášky 319/2008 Z. z.o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
Vyhláška o stredných školách
Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách (r. 2008)
Vyhláška o uznávaní náhrad MS z cudzieho jazyka (r. 2008)
Metodika pre tvorbu školských vzdelávacích programov
Vzor Štátneho vzdelávacieho programu - učebný odbor
Vzor Štátneho vzdelávacieho programu - štúdijný odbor
Šablóna pre tvorbu osnov ŠVP - všeobecno-vzdelávacie predmety
Šablóna pre tvorbu osnov ŠVP - odborné predmety
Vyhláška č. 231/2009 o organizácii školského roka na ZŠ a SŠ
Národný štandard finančnej gramotnosti
Formulár pre prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do strednej školy
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 405 Z.z. o uznávaní náhrady MS z cudzieho jazyka
Vyhláška č. 282/2009 Ministerstva školstva  o stredných školách
Zákon č. 184/2009 zo dňa 23.4.2009 o odbornom vzdelávaní a o zmene a odoplnení niektorých zákonov
Zákon č. 390/2011 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon 319/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch
Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republikyč. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 157/2013 z.Z
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2010 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 23 a 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - nižšie stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina štúdijných odborov 26 Elektrotechnika
Štátny vzdelávací program - skupina študijných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 33 Spracovanie dreva a hudobných nástrojov
ŠTÁTNE  VZDELÁVACIE PROGRAMY - PLATNÉ OD 1.9.2013 PRE VŠETKY PRVÉ ROČNÍKY
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 26 Elektrotechnika
 Štátny vzdelávací program - skupina učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba - stredné odborné vzdelanie
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu učebných a študijnýchodborov 33 Spracúvanie dreva
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebnýchodborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
ŠKOLSKÝ PORIADOK
Formuláre, tlačivá
 
TERMÍNY
Sob Feb 23
Jarné prázdniny
Ned Feb 24
Jarné prázdniny
Pon Feb 25
Jarné prázdniny
Uto Feb 26
Jarné prázdniny
Str Feb 27
Jarné prázdniny
február 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
marec 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
POČASIE PIEŠŤANY
Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM