Nedeľa 07 08 2022
MENINY OSLAVUJE : Štefánia
ZAJTRA : Oskar
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Výsledky prijímacieho konania - školský rok 2022/2023:

a/ študijné odbory

b/ učebné odbory

c/ 2.kolo - študijné odbory - dátum konania: 21.6.2022

 

 

Voľné pracovné miesta

 

 

 

 

 

 

 

Nové prezentačné video o študijných a učebných odboroch na našej škole

Zobrazi sa po kliknutí na obrázok
 

 

 

V náväznosti na pokyny z ministerstva školstva vyplýva povinnosť vykonať COVID samotest v domácom prostredí a nahlásiť jeho výsledok prostredníctvom zákonneho zástupcu (ak má žiak menej ako 18 rokov), prípadne tým žiakom, ktorí prejavili o samotest záujem a obdržali tieto samotesty raz za týždeň - v pondelok. Sumárne výsledky sa periodicky - raz za týždeň  - zasielajú na ministerstvo školstva za každú školu osobitne.

Postup nahlasovania výsledku cez EDU PAGE 

 

V náväznosti na školský semafor a na COVID automat a  v náväznosti na zaradenie okresu Piešťany do oranžovej farby počnúc dňom 13.9.2021 je povinnosťou každého žiaka doniesť písomné prehlásenie  o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom (žiaci do 18 rokov), resp. ho elektronicky odoslať cez EDU PAGE školy  - návod poslania 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Viac informácii:

Aktualizovaný školský semafor zo dňa 10.9.2021 

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

Stránka ministerstva školstva - školský semafor - aktuality


 

   
 

Priestory teoretického a praktického vyučovania


Hlavná budova školy 
na Novej ulici
Učebňa informatiky Učebňa elektrického merania

Priestory odborného výcviku:
časť ELEKTRO
v priestoroch hlavnej budovy
Priestory odborného výcviku:
časť AUTOMOBILY
v priestoroch hlavnej budovy
Priestory odborného výcviku:
časť STROJÁRSTVO 
v priestoroch hlavnej budovy

Priestory sauny a telocvične
sauna SOUEaS Piestany sauna SOUEaS Piestany sauna SOUEaS Piestany
priestor sauny SOUEaS Piestany priestor telocvicne SOUEaS Piestany

priestor sauny SOUEaS Piestany

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
1.7.-31.8.2022
Letné prázdniny
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

PONUKA ŠTÚDIA:

 

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM