Utorok 19 10 2021
MENINY OSLAVUJE : Kristián
ZAJTRA : Vendelín
PARTNERI
 
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
 
GstarCAD

Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla zdarma SW firma  GstarCAD 

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Očkovanie žiakov bude 20.10.2021 na Hotelovej akadémii, Stromová 34, Piešťany od 14.30 do 16.00, typ vakcíny: Pfizer

V náväznosti na pokyny z ministerstva školstva vyplýva povinnosť vykonať COVID samotest v domácom prostredí a nahlásiť jeho výsledok prostredníctvom zákonneho zástupcu (ak má žiak menej ako 18 rokov), prípadne tým žiakom, ktorí prejavili o samotest záujem a obdržali tieto samotesty raz za týždeň - v pondelok. Sumárne výsledky sa periodicky - raz za týždeň  - zasielajú na ministerstvo školstva za každú školu osobitne.

Postup nahlasovania výsledku cez EDU PAGE 

V náväznosti na školský semafor a na COVID automat a  v náväznosti na zaradenie okresu Piešťany do oranžovej farby počnúc dňom 13.9.2021 je povinnosťou každého žiaka doniesť písomné prehlásenie  o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom (žiaci do 18 rokov), resp. ho elektronicky odoslať cez EDU PAGE školy  - návod poslania 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Viac informácii:

Aktualizovaný školský semafor zo dňa 10.9.2021 

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

Stránka ministerstva školstva - školský semafor - aktuality


 

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

prijme do pracovného pomeru

majstra odbornej výchovy

s nástupom 1.9.2021Požadované predpoklady :

 Maturita, výučný list v odbore elektrotechnika  slaboprúd, DPŠ vítaná,

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike vítaná

 Bezúhonnosť

 Zdravotná spôsobilosť

 Ovládanie štátneho jazyka


Ďalšie požadované schopnosti :

Znalosť práce s PC

 

 Požadované doklady :

 Doklady o vzdelaní

 Písomná žiadosť

 Profesijný životopis

 Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania


Mzda : podľa zákona č. 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene niektorých zákonov


V prípade záujmu zašlite požadované doklady písomne na adresu školy alebo na e-mail:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0905967413

 

 

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
prijme do pracovného pomeru
učiteľa strednej školy pre odborné predmety - elektrotechnika na čiastočný úväzok 12 vyučovacích hodín / týždeň s nástupom od 1.9.2021


Požadované predpoklady :

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore elektrotechnika,

DPŠ vítaná

Bezúhonnosť

Zdravotná spôsobilosť

Ovládanie štátneho jazyka


Požadované doklady :

Doklady o vzdelaní

Písomná žiadosť

Profesijný životopis

Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

 

V prípade záujmu zašlite požadované doklady písomne na adresu školy alebo na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , prípadne nás kontaktujte na tel.č. 033/7965111


Nové prezentačné video o študijných a učebných odboroch na našej škole
Zobrazi sa po kliknutí na obrázok
  
 ;
  
   
 

Priestory teoretického a praktického vyučovaniaHlavná budova školy 
na Novej ulici
Učebňa informatiky Učebňa elektrického merania

Priestory odborného výcviku:
časť ELEKTRO
v priestoroch hlavnej budovy
Priestory odborného výcviku:
časť AUTOMOBILY
v priestoroch hlavnej budovy
Priestory odborného výcviku:
časť STROJÁRSTVO 
v priestoroch hlavnej budovy

Priestory sauny a telocvične
sauna SOUEaS Piestany sauna SOUEaS Piestany sauna SOUEaS Piestany
priestor sauny SOUEaS Piestany priestor telocvicne SOUEaS Piestany

priestor sauny SOUEaS Piestany

 
AKTUÁLNE TERMÍNY
Očkovanie žiakov
20.10.2021, 14.30-16.00
Hotelová akadémie

CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI

   
AMOS ACADEMY
 
 
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM