Utorok 22 09 2020
MENINY OSLAVUJE : Móric
ZAJTRA : Zdenka
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zoznam schválených  študijných odborov našej školy v zmysle dokumentu Sieť stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2411 K mechanik nastavovač 
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2682 K mechanik počítačových sietí  
2697 K mechanik elektrotechnik
 2697 K  MECHANIK  ELEKTROTECHNIK
Nadobudnuté vzdelanie
Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia       4 roky
Doklad o vzdelaní
Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Zameranie umožňuje žiakom získať znalosti a zručnosti najmä v oblasti elektrických meraní, obvodov číslicovej techniky, výpočtovej techniky, konštrukcie, opráv výroby nf-zosilňovačov a prijímačov. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom. Absolventi zamerania AUTOELEKTRONIK sa môžu uplatniť najmä v prevádzkach závodov PEUGEOT v Trnave a KIA v Žiline.

 

Školský vzdelávací program  
  2682  K  MECHANIK  POČÍTAČOVÝCH  SIETÍ
Nadobudnuté vzdelanie  
Úplné stredné s maturitou 
Dĺžka štúdia       4 roky
Doklad o vzdelaní  
Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Absolvent tohoto odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardvéru, softveru, počítača a počítačových sieti. Študijný plán pripavuje absolventa so širkokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými manuálnymi zručnosťami tak, aby bol samostatne schopný vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

Školský vzdelávací program    
 2413  K MECHANIK  STROJOV  A  ZARIADENÍ
Nadobudnuté vzdelanie       Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia          4 roky
Doklad o vzdelaní
  Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
  Maturitná skúška

Absolvent je schopný vykonávať práce v oblasti ručného spracovania kových a nekovových materiálov, v oblasti ručného kovania a tepelného spracovania kovov. Získa základnú zručnosť strojového obrábania a montáže strojových súčiastok, potrubí a mechanizmov, remeňových, lanových a reťazových prevodov. Dokáže zostavovať, opravovať a oživovať strojové výrobky, odstraňovať poruchy strojov. V 4. ročníku absolvuje kurz zvárania oblúkom, plameňom a rezanie kyslíkom.

 

 

  2426 K  PROGRAMÁTOR  OBRÁBACÍCH  A   ZVÁRACÍCH  STROJOV  A  ZARIADENÍ
Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou 
Dĺžka štúdia 4 roky
Doklad o vzdelaní         Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia  
Maturitná skúška

Štúdium je zamerané na získanie vedomostí z oblasti strojárstva a na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení, ako i na obsluhu klasických strojárskych zariadení. Absolvent po úspešnom absolvovaní štúdia a po absolvovaní praxe môže kvalifikovane vykonávať prácu programátora automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi tohoto odboru sa uplatňujú v praxi ako majstri výroby, servisní technici i konštruktéri. Majú samozrejme možnosť pokračovať na vysokej škole bakalárskym alebo inžinierskym štúdiom.

Školský vzdelávací program   

 

             

2411 K  MECHANIK NASTAVOVAČ

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia 4 roky
Doklad o vzdelaní Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

   

Nadobudnuté vzdelanie Úplné stredné s maturitou
Dĺžka štúdia   4 roky
Doklad o vzdelaní Maturitné vysvedčenie a výučný list
Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
22.9.2020
MS - opravný termín
24.9.-25.9.2020
ZS - opravný termín
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
LINKA POMOCI
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM
PONUKA ONLINE SÚŤAŽÍ

Pre viac informácii
kliknite SEM