Utorok 22 10 2019
MENINY OSLAVUJE : Sergej
ZAJTRA : Alojza
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ


Zverejňovanie zmlúv v zmysle uznesenia vlády č. 491/2010

P.č. PDF DOC č. zmluvy Predmet zmluvy Druhá zmluvná strana Uzavretá Platnosť do Zmluvná cena Dátum zverejnenia
30 1zvaracska -
858 Zmluva o poskytovaní odb.pomoci Prvá zváračská a.s. Kopčianska  14, Bratislava 12.1.2012 29.2.2012 v zmysle cenníka 2.1.2012
31  Horváth Horváth 860 Zmluva o nájme nebytových priestorov L. Horváth, Javorová 24, Piešťany -
-
10€/hod 13.1.2012
32 Lemax Lemax 861 Čiastková kúpno-predajná zmluva Milan Letovanec Lemax, Koniareková 11,Trnava, IČO 17672562 12.1.2012 13.9.2015 príloha 1 13.1.2012
33 MPC1  MPC1 862 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu MPC,Ševčenkova 11,Bratislava, IČO:00164348 9.12.2011 neurčito   30.1.2012
34 MPC2

-

863 Zmluva o nájme nebyt.priestorov MPC,Ševčenkova 11,Bratislava, IČO:00164348 25.1.2012 14.10.2013 3,5 Eur/hod. 30.1.2012
35 Lemax -
864 Dodatok č.1 k zmluve 861 Milan Letovanec Lemax, Koniareková 11,Trnava, IČO 17672562 14.2.2012 13.9.2015 príloha 14.2.2012
36 -
865
Zmluva o BÚ, Zmluva o zriad.a využ.služby Homebanking,
Zmluva o vydaní a použ.platob.karty
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00151653 14.2.2012 neurčito  - 14.2.201E2
37
EMTEST - 868 Zmluva o spolupráci EMtest-SK,s.r.o. Jašíková2,821 03 Bratislava 13.6.2012 neurčito príloha 31.7.2012
38
MPC MPC 870 Zmluva o nájme MPC,Ševčenková 11,850 05 Bratislava 15.08.2012 31.12.2014 2,8 Eur/hod. 23.8.2012
39
Kurtišová Kurtišová 869 Zmluva o nájme Ivana Kurtišová, Kočín 48,922 04 Kočín-Lančár 27.7.2012 30.6.2014 31,48 Eur/mes. 23.8.2012
40 Hluchová Hluchová 871 Zmluva o nájme
Bc.Michaela Hluchová-Mb Štúdio Balance&Powerjoga,Royova 8, 921 01 Piešťany 31.08.2012 31.08.2013 7 Eur/hod. 31.08.2012
41 Volejbal Volejbal 872 Zmluva o nájme Volejbalový klub mládeže,Vrbovská 80,921 01 Piešťany 10.9.2012 31.5.2013 10 Eur/hod. 10.9.2012
42 CVČ CVČ 873 Zmluva o nájme Centrum voľného času 10.9.2012 30.6.2013 6,66 Eur/hod 12.9.2012
43 Husákova Husákova 874 Zmluva o nájme Mgr.Viera Husáková,Javorová 3,921 01 Piešťany 10.9.2012 30.6.2013 7 Eur/hod. 12.9.2012
44 Vacula Vacula 875 Zmluva o nájme Mgr.Robert Vacula,Hlboká 18,
917 01 Trnava
12.9.2012 31.5.2013 10 Eur/hod. 12.9.2012
45 Družba Družba 876 Zmluva o nájme Klub rekreač.tel.výchovy a športu pri TJ Družba Piešťany,Kuzmányho 15,921 01 Piešťany 14.9.2012 31.5.2013 7 Eur/hod. 24.9.2012
46 Banka Banka 877 Zmluva o nájme OÚ Banka,Topoľčianska cesta 23,921 01 Piešťany 24.9.2012 31.3.2013 10 Eur/hod. 27.9.2012
47 Miezga Miezga 878 Zmluva o nájme Miroslav Miezga,Teplická 24/136,921 01 Piešťany 24.9.2012 31.4.2013 10 Eur/hod. 27.9.2012
48 Urban Urban 883 Zmluva o nájme Marián Urban, Nová 7, 921 01 Piešťany 5.11.2012 31.5.2013 10 €/hod 5.5.2012
49 TELEKOM - 884 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora Slovak Telekom,a.s.Karadžičova 10,825 13 Bratislava 3.9.2012 - - 19.11.2012
50 Dodatok
886 Dodatok 1 k zmluve o nájme 1509022 SMS TTSK s.r.o.,Starohájska 10,917 01 Trnava 27.12.2012

4.12.2012
51
Prevod majteku
887 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu + Dodatok 1 MPC,Ševčenkova 11,850 01 Bratislava 11.9.2012

4.12.2012
52 SPP - 888 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 18.12.2012 neurčito 0,0505 €/kWh 20.12.2012
54 Odborná pomoc - 889 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoc Prvá zváračská,a.s.Kopčianska  14, 851 01 Bratislava 21.12.2012 31.12.2013 viď príloha 21.12.2012
55 KZ_2013 KZ_2013 890 Kolektívna zmluva na rok 2013 ZO OZ PŠAV na Slovensku pri SOŠT Nová 9, Piešťany 28.12.2012 31.12.2013 - 28.12.2013

 
október 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
POČASIE PIEŠŤANY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM