Piatok 28 02 2020
MENINY OSLAVUJE : Zlatica
ZAJTRA : Priestupný rok
PARTNERI
SOLICAD
Pre predmet TECHNICKÉ KRESLENIE nám poskytla firma SOLICAD zdarma SW
progeCAD
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY
TRNAVSKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Hospitačný pobyt v SRN


Na základe výberového konania Ministerstva školstva SR - Sekcie medzinárodnej spolupráce sa Ing. Dušan Malast ako vyučujúci predmetu Nemecký jazyk zúčastnil v dňoch 5. - 16. októbra 2009 hospitačného pobytu na  škole v Bavorsku, ktorú pre našu školu vytypovalo Bavorské štátne ministerstvo školstva a kultúry - touto školou sa stala škola: Gustav-von-Schlör-Schule Staatliche Fachoberschule Weiden i.d.OPf.

Hospitačný pobyt

V rámci tohoto pobytu som sa počas 10 dní zúčastňoval hospitácií na hodinách nemeckého jazyka, informatiky a praktického vyučovania. Počas týchto hodín som mal možnosť porovnať priebeh vyučovacích hodín, systém prípravy na vyučovanie zo strany pedagógov, porovnať materiálno - technické zabezpečenie, porovnať aktivitu na hodinách našich a nemeckých študentov, porovnať systém hodnotenia študentov a hlavne pochopiť školský systém v Nemecku, ktorý sa dosť podstatne odlišuje od nášho na Slovensku. Nakoľko každý vybraný účastník výberového konania bol na inej škole a v inom čase, za hlavný prínos pobytu považujem nadobudnutie skúsenosti v komunikácii v nemeckom jazyku, nakoľko jediný komunikačný jazyk počas 24 hodín bola nemčina:-)

Počas prvého dňa som predstavil vedeniu školy a nemeckým kolegom formou krátkej prezentácie našu školu, možnosti štúdia v nej, ako aj kúpeľné mesto Piešťany a odovzdal prospektové materiály a DVD. Prekvapila ma skutočnosť, že svetoznáme mesto PIEŠŤANY nepoznal takmer nikto, z kúpeľných miest im boli známejšie a terestriálne bližšie kúpele: Mariánske Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně.

Vedenie školy a aj nemeckí kolegovia boli v každom smere ústretoví, pohostinní a pripravili mi pestrý program nielen v doobedných hodinách počas samotných hospitácií, ale aj v poobedných hodinách. Z veľkého počtu aktivít vyberiem tie najdôležitejšie:

 • Prehliadka mesta Weiden a účasť na verejnej časti zasadaní mestského zastupiteľstva
 • Návšteva miesta Rosenheim účasť na zápase 2 . ligy v badmintone, nakoľko synovia pani Ruthild Käsbauer - vyučujúcej anglický jazyk sú reprezentanti Nemecka v badmintone, čo pre mňa - fanúšika a aktívneho hráča badmintonu bolo úžasné zistenie
 • Návšteva mesta Regensburg.
 • Návšteva mesta Mariánske Lázně v ČR. Návšteva mesta mala pre mňa špecifickú príchuť, nakoľko som tam pred 22 rokmi absolvoval základnú vojenskú službu po skončení štúdií na EF SVŠT Bratislava. Bolo mojim snom opätovne navštíviť toto mesto. Vďaka zástupkyni riaditeľa školy pani G. Dill a polohe mesta Weiden (od Mariánskych Lázní vzdialené len niekoľko desiatok kilometrov) sa mi tento sen podarilo naplniť. Z vtedajšej pýchy bývalej Československej ĺudovej armády však ostali z kasáren iba ruiny a kopa sutín (doslova) a vyše metrová burina... Nostalgia však ostala aj s časovým odstupom 22 rokov...
 • Návšteva firmy Knopffabrik Dill GmbH & Co. KG na výrobu gombíkov

Veľkým zážitkom bola aj samotná cesta ICE vlakom z Viedne do Regensburgu a možnosť nahliadnutia do kokpitu tohoto rýchlovlaku (max. rýchlosť, ktorou sme išli - 200 km/hod). Fotky su trochu rozmazané, ale majú svoju veľkú dokumentačnú hodnotu:-)

Pár poznámok a postrehov

 • Študenti v Nemecku sa aktívnejšie zapájali do diskusii v rámci preberaného učiva
 • Na škole vo Weidene je prekvapujúco veľké zastúpenie z rád študentiek vo "vylučne chlapčenských" technických odboroch (elektrotechnika, strojárstvo) oproti študentkám na Slovensku
 • Prekvapil ma systém vyučovacích hodín, kde prvé tri hodiny naväzujú na seba bez prestávky: Prvá prestávka je 20 minútová a až po tretej vyučovacej hodine.
 • Nie nepovšimnuteľný jav bol príchod pedagógov takmer hodinu pred začiatkom vyučovania a "rady" pri kopírkach a tlačiarňach - príprava materiálov pre študentov
 • Bavorský dialekt:-) na hodinách NJ: spočiatku hrôza, ale dá sa zvyknúť, ešte dva týždne pobytu a som ako rodený Bavorák:-)
 • Výborne spracovaný systém vytvárenia užívateľských kont pre žiakov a pedagógov na serveri, priame odovzdávanie prác a projektov na server
 • Vynikajúce materiálno technické vybavenie školy aj v oblasti praktického vyučovania
 • 70 padagógov v jednej zborovni, dosť.....
 • O platových pomeroch kolegov v Nemecku v porovnaní s pedagógmi na Slovensku radšej nejdem písať .....Budem(e) žiť v (nekonečnej) viere, že sa snáď niekedy finančne zlepší postavenie pedagógov aj na Slovensku (.....)
 • Denník DER NEUE TAG prostredníctvom svojho prizvaného novinára a interview so mnou a s riaditeľom školy p. Gruberom vo svojom vydaní zo dňa 5.novembra 2009 informoval svojich čitateľov o priebehu, poznatkoch a skúsenostiach z môjho pobytu na škole a porovnaní školských systémov v Bavorsku a na Slovensku.. http://www.oberpfalznetz.de/onetz/2068693-118-lob_fuer_kollegen_und_stadt,1,0.html#top
 • Riaditeľ školy p. Gruber venoval našej škole knižnú publikáciu o histórii a súčasnosti meste WEIDEN

Poďakovanie

Moje úprimné poďakovanie za možnosť zúčastniť sa tohoto pobytu patrí

 1. Ministerstvu školstva SR - sekcii medzinárodnej spolupráce - pani Vargovej za aktuálne zasielanie informácií ohľadom organizačných záležitostí spojených s pobytom v Bavorsku
 2. Bavorskému ministerstvu školstva, ktoré hradilo všetky náklady spojené s ubytovaním a stravou
 3. Vedeniu školy Gustav-von-Schlör-Schule Staatliche Fachoberschule Weiden i.d.OPf - menovite riaditeľovi školy - p. Gruberovi, zástupkyni riaditeľa školy G. Dill, a nemeckým kolegom, menoviteRuthild Käsbauer (ktorá sa o mňa príkladne starala aj v čase svojho voľna), Brigitte SchmidDagmar Brühler a správcovi PC siete Kristianovi Wolfovi, ako aj mnohým ďalším ....
 4. Vedeniu našej školy SOŠT Piešťany, ktoré mi uhradilo cestovné náklady a ktoré mi poskytlo možnosť k všestrannému poznávaniu a získaniu nových skúseností,  ktoré využijem v ďalšej pedagogickej praxi.

Záver

V zmysle pokynov slovenského a bavorského ministerstva školstva bude v skorej dobe spracované podrobnejšie zhodnotenie pobytu  (v nemeckom jazyku), ktoré bude uverejnené na tejto stránke a zaslané na príslušné kompetentné miest

img00001
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00002
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00003
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00004
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00005
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00006
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00007
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00008
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00009
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00010
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00011
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00012
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00013
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00014
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00015
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00016
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00017
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00018
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00019
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00020
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00021
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00022
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00023
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00024
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00025
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00026
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00027
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00028
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00029
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00030
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00031
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00032
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00033
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00034
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00035
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00036
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00037
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00038
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00039
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00040
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00041
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00042
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00043
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00044
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00045
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00046
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00047
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00048
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00049
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
img00050
 
Image Detail PHOCAGALLERY_COMMENT_IMAGE
 
Položiek na stránku 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 4
 
 
Powered by Phoca Gallery
AKTUÁLNE TERMÍNY
CERTIFIKÁT SKF
Naša škola získala certifikát SKF pre správnu
identifikáciu a odstraňovanie porúch a správnu
montáž súčiastok v automobilovom priemysle
KAM PO STREDNEJ

Ochrana osobných údajov
Pre viac informácii
kliknite SEM